Nieuwsbrief juli 2022

Logo SVKR
Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief juli 2022

KennemerRand
Gepubliceerd door Hans Hoogeveen (voorzitter) · Woe jul 06 2022

Vakantie!
     Maar wij kijken alweer verder…

Het nieuwe bestuur van SV KennemerRand is inmiddels 2 maanden onderweg.
Met de vakantieperiode voor de deur is dit een mooi moment jullie nader te informeren wat er zoal in de vereniging speelt.

Nadat het bestuur in de laatste ALV is geïnstalleerd, hebben wij ons de afgelopen maanden voornamelijk beziggehouden met administratieve zaken zoals het inschrijven bij de bank, Kamer van Koophandel en dergelijke.
Verder zijn we lekker aan de slag met de operationele dingen, zoals de zomertraining, de planning en de inzet van trainers.
Over het laatste punt is een vraag vanuit de leden gekomen. Hoe het zit met het wel of niet wisselen van de trainers voor de diverse groepen?
Voor sommige activiteiten is een vaste trainer beschikbaar, zoals bijvoorbeeld voor de maandag- en vrijdagochtend. Voor het merendeel van de trainingen wordt er om de 4/5 weken gewisseld van trainer. Dit sluit niet alleen aan bij de behoefte van de leden, maar het is ook de wens vanuit de trainersgroep. Het zorgt voor afwisseling. Bovendien legt elke trainer eigen accenten. Dat maakt onze trainingen zo veelzijdig en effectief. Natuurlijk hebben wij wel te maken met vakanties, geboortes van kinderen/kleinkinderen en ziektes of blessures van de trainers, waardoor roosters aangepast (moesten) worden.

In de komende zomerperiode kan het voorkomen dat, als er weinig deelnemers zijn of trainers op vakantie gaan, groepen gecombineerd worden. Uit ervaring weten jullie dat onze trainers prima met deze situatie om kunnen gaan en dat dit niet ten koste gaat van jullie persoonlijke inspanning.

In de 2e helft van het jaar zal de focus van het bestuur liggen op individuele gesprekken met de trainers en op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het stelt ons in staat om te peilen wat er onder de trainers leeft. Dit kunnen wij als bestuur in de verdere plannen meenemen. Enkele leden van het bestuur hebben inmiddels een eerste gesprek gehad. Na de zomerperiode gaan wij ermee verder om met alle trainers in gesprek te gaan.

Voor de verdere ontwikkeling van de organisatie gaan we aan de slag met thema’s als meerjarenplanning, communicatie, veilig trainen, ledenwerving, etc.
Sommige zaken vergen meer tijd, andere kunnen relatief snel afgehandeld worden.
Een voorbeeld van dat laatste is de aanschaf van nieuwe kleding voor de trainers voor een nieuwe frisse uitstraling.
Na wat speurwerk van de trainers is het kledingmerk Craft als sterkste naar voren gekomen. Naast het windjack (geel), zal er in dezelfde kleur ook een soft shell-jack met lange mouw, een shirt met korte mouw, een thermoshirt en een warm jack voor de koude winterdagen aangeschaft worden. Omdat er wereldwijd logistieke problemen zijn, wordt een en ander gefaseerd uitgeleverd. De nieuwe rugzak is het eerste item dat gebruikt gaat worden.

Tenslotte nog een opmerking over de Zomerafsluiting 2022. Hoewel COVID-19 internationaal de kop lijkt op te steken, gaan wij er als bestuur vanuit dat wij dit gezellige evenement weer kunnen houden, en wel op woensdag 14 september, na de woensdagavondtrainingen. Alle leden die bij ons de zomertrainingen volgen zijn welkom.

Zet 14 september alvast in je agenda en komt allen!
Locatie en tijdstip volgen later.

Rest mij jullie een geweldige zomervakantie toe te wensen, blijf een beetje in beweging dan valt de spierpijn na de vakantie reuze mee!

Sportieve groet,
Hans Hoogeveen
Voorzitter SV KennemerRandNieuwe en oude bestuur.


KennemerRand.nl - Bijgewerkt op 19-5-2024

Terug naar de inhoud