Nieuws en mededelingen - KennemerRand

Logo SVKR
Ga naar de inhoud
Nieuwsbrief/mededelingen

Wisseling van de wacht bij KennemerRand
Het nieuwe bestuur heeft er zin in

Op de algemene ledenvergadering van donderdag 12 mei jl. hebben de aanwezige leden unaniem positief ingestemd met het installeren van een brandnieuw bestuur. Hiermee is een einde gekomen aan een onzekere periode en is de continuïteit van de vereniging KennemerRand gewaarborgd.

Hiermee hebben de leden hun vertrouwen uitgesproken naar het nieuwe bestuur, bestaande uit:
  • Voorzitter:                     Hans Hoogeveen
  • Penningmeester:            Kees Ligterink
  • Secretaris:                     Rieteke van Zalen
  • Sport- en trainerszaken: Henk van Ameijde

Alle bestuursleden zijn al jaren actief lid van de vereniging en hebben hun sporen verdiend in een of meerder bestuursfuncties.

De vergadering had een uniek karakter. Het is niet eerder in de geschiedenis van de vereniging voorgekomen dat een voltallig bestuur (interim leden en 2 demissionaire leden) aftreedt en een volledig nieuw bestuur aantreedt.

Tijdens de vergadering zijn de 2 demissionaire bestuursleden in de bloemen gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet. Zij stoppen beide wegens het bereiken van de maximale zittingsperiode van 6 jaar. In de afgelopen onrustige periode waren zij de constante factor en hebben het hoofd altijd koel gehouden en de continuïteit van de vereniging bewaakt.
 
(Ex)Penningmeester Koen Hofman blijft als sportend lid actief bij de vereniging.
Kees Warmerdam treedt af als bestuurder maar blijft als vrijwilliger betrokken bij de ledenadministratie en als Webmaster actief. Heren nogmaals dank en Kees hartstikke fijn dat jij je op deze manier blijft inzetten voor de vereniging.

Tijdens de vergadering gaf de voorzitter een toelichting over de interim-periode en welke zaken daar aan de orde zijn geweest.
In de vorige algemene ledenvergadering hebben de leden zicht uitgesproken dat verantwoord, veilig en gezellig sporten kernwoorden zijn waar de verenging o.a. voor staat. Met deze opdracht is het interim-bestuur aan de slag gegaan.
Na een intensieve periode is de conclusie dat bestuur en trainers weer op een lijn zitten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden.
Vanaf het zomerseizoen is de planning en inzet trainers anders ingericht. Aanschaf Nieuwe kleding voor de trainers is in gang gezet. Randvoorwaarden afgesproken over veilig trainen (reanimatiecursus, (bij)scholing ed.).
Kortom, er zit weer positieve energie in de club. Dit gaf voor 3 van de 4 interim bestuurders de doorslag om zich beschikbaar te stellen voor een nieuw te vormen bestuur.
Aangevuld met een nieuwe penningmeester staat er een ploeg die er zin in heeft.
 
Na installatie van het nieuwe bestuur presenteerde de nieuwe penningmeester (Kees Ligterink) de sluitende begroting 2022-2023.
Bestuurslid Sport- en trainerszaken (Henk van Ameijde) gaf een inkijk in de plannen voor de komende periode. Prioriteit is het uitbreiden van het trainers corps.
Voor de korte termijn is de focus van het bestuur op “het huis op orde” en de ingang gezette verandering goed laten beklijven.
Daarnaast gaven de leden aan het bestuur mee om prioriteit te geven aan een doortimmert communicatie- en ledenwervingsplan.
Bij de afsluitende borrel boden een aantal leden spontaan aan om hierover in petit comité over te brainstormen hoe dit vorm te geven.
 
Met sportieve groet,
Hans Hoogeveen
Voorzitter
Bestuur
Het nieuwe bestuur (v.l.n.r. Henk van Ameijde, Hans Hoogeveen, Rieteke van Zalen, Kees Ligterink) en het aftredende bestuur (Kees Warmerdam en Koen Hofman)

(Foto Theo Loth)

KennemerRand.nl - Bijgewerkt op 19-5-2024

Terug naar de inhoud