Nieuws en mededelingen - KennemerRand

Logo SVKR
Ga naar de inhoud
Nieuwsbrief/mededelingen
Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuw elan
De wintertrainingen zijn alweer 2 weken aan de gang en ook het bestuur heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en goed bezochte afsluiting van het zomerseizoen. De trainers Elise en Arjo zijn in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarige jubileum bij de vereniging. Zij zijn vast van plan er nog wat jaartjes aan vast te plakken!
Een delegatie van het bestuur heeft een 2-tal sessies met de trainers gehad om nader kennis te maken en de zomerperiode te evalueren. Besproken zijn zaken als het plannen van de inzet van de trainers, het gebruik van de planning-app en de overdracht van trainingen. Daarnaast kwam de behoefte naar voren om inhoudelijk naar de trainingen te kijken en onderling ervaringen uit te wisselen over de aanpak van de wintertraining. Het waren al met al een zeer constructieve en inspirerende sessies. Het resultaat is dat alle trainers ervoor zorgen dat de leden per trainingsblok een herkenbare en verantwoorde trainingsopbouw krijgen, ongeacht wie de training geeft. Hoewel wij op de training niet uitsluitend focussen op de skivakantie, waren de trainers unaniem van mening dat het doel van de wintertraining is dat de leden fitter worden, (top)fit blijven en klaar zijn voor een actieve wintervakantie.
 
Nieuwe (inval)trainer Tinus Graaman
Deze winter worden gedurende de week in totaal 16 à17 trainingen gegeven. Met name de trainingen op vrijdag, zaterdag en zondag worden goed bezocht.  Het bestuur kijkt budgettair naar het totaalpakket over de week. Er zijn trainingen waarin wij eigenlijk te weinig deelnemers hebben, maar ook gebeurt het dat er een extra trainer nodig is, zoals afgelopen zondag. Dat gaan we organiseren. Nieuwe trainer Tinus Graaman heeft al enkele keren meegelopen met onze trainers. Tinus zal de komende periode als invaller worden ingezet, met name voor de snelle lopersgroep.

Uitstraling, ledenwerving en digitalisering
Wij vinden dat voor een gezonde en levensvatbare vereniging minimaal 500 leden nodig zijn. Wij zitten nu op ongeveer 70%. In de laatste vergadering heeft het bestuur samen met een actief lid plannen besproken om het aantal leden uit te breiden. Vorige besturen hebben dit ongetwijfeld ook op tafel gehad. Wij moeten hier ook mee aan de slag gaan. Dit begint met het belang van een eigentijdse uitstraling van de vereniging zoals nieuwe kleding voor de trainers (al besteld) en een relevant logo (voorstel gereed). Daarnaast is een duidelijke positionering nodig in deze zeer concurrerende markt. Een gebruikersvriendelijke website, makkelijk aanmelden en doorlopende ledenwerving (gepland vanaf december 2022) zijn enkele van de thema’s die besproken zijn.
Plannen ter uitvoering liggen klaar.

Doe mee!
Als bestuur kunnen wij dit niet alleen. Wij willen onze leden er graag bij betrekken. Daarom zijn wij op zoek naar leden die zelf, of binnen hun netwerk, beschikken over een van de volgende talenten:
  • Makkelijk kunnen schrijven en het leuk vinden dat te doen
  • Fotografie (o.a. voor website)
  • Kennis en ervaring op het gebied van de digitalisering van administraties en het bouwen en beheren van websites om onze webmaster/ledenadministrateur bij te staan
  • Databasekennis
  • Van aanpakken weten

Laat ons via de ledenadministratie of het bestuur weten als je hier de schouders onder wilt zetten en ons op een van bovengenoemde thema’s wilt helpen.
Het idee is dat wij in 4 tot 6 sessies de thema's projectgewijs aanpakken.

Tenslotte wil ik jullie erop wijzen dat wij voor de nieuwjaarsborrel een optie hebben genomen voor zaterdag 7 januari 2023, SAVE THE DATE!

Met sportieve groeten.
Namens het bestuur KennemerRand,
Hans Hoogeveen

KennemerRand.nl - Bijgewerkt op 19-5-2024

Terug naar de inhoud