Nieuws en mededelingen - KennemerRand

Logo SVKR
Ga naar de inhoud
Nieuwsbrief/mededelingen
Nieuwsbrief april 2023

Lentekriebels bij de zomertrainingen
De zomertrainingen zijn alweer enkele weken aan de gang. Je ziet dat iedereen eraan toe is om in de eerste lentestralen in korte broek lekker in de duinen bezig te zijn. Helaas werkt het weer niet zo mee. Toch een zonnestraaltje: het is mooi om te zien dat we met meer leden begonnen zijn: nu 192 tegen 161 vorig jaar.
Deze stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan onze ledenactie ‘vind je eigen opvolger + 1’: twaalf nieuwe leden!
Blijf als lid en ambassadeur dus vooral doorgaan met het onder de aandacht brengen van onze mooie vereniging bij collega’s, familie en vrienden.
Voor de feestelijke winterafsluiting waren ruim 75 leden aanwezig bij Tennisclub WOC. Nadat trainer Matthijs de aanwezigen lekker had gemaakt met een Segway-trip door de duinen (1 april, kikker in je bil!), werden de aanwezigen in teams van drie ingedeeld. Daarna vertrok iedereen naar de Kennemerduinen om tijdens een mooie wandeling te gaan klootschieten. Trainer Elise deed na afloop de prijsuitreiking (om de eer). Na twee (magere) Coronajaren was de afsluitende borrel ouderwets gezellig.


Algemene Ledenvergadering donderdag 6 april - in het kort
Het volledige verslag zal binnenkort separaat verstuurd worden

Voortgang vereniging
Overleg bestuur en trainers zowel fysiek als online
. Inhoud en planning van de trainingen
. Nieuwe kleding
. Organisatie van diverse activiteiten
. Waardering voor inzet trainers na einde coronatijd (ook uitgesproken door leden)

Actie bestuur
. Informatie d.m.v. periodieke nieuwsbrief
. Bestuurswijzigingen doorgevoerd bij bank en Kamer van Koophandel
. Nieuw logo KennemerRand
. Nieuwe software ledenadministratie
. Ledenwerfactie
. Aanpassing website

Financiën
. Met fors verlies jaar afgesloten
     . Ongeveer 70 leden minder na corona
     . Trainingsaanbod wel gelijk gehouden, daardoor minder dekking per training
     . Verhoging per 1-1-23 uurtarief trainers en alle trainers een gelijke beloning
     . Stijgende kosten voor trainers, zaalhuur, evenementen, gratis consumpties
     . Sinds 2015 (8 jaar!) geen verhoging contributie en trainingen
. Verbetering financiële situatie
     . Verhoging contributie voor de vereniging met € 5,-- per jaar, met instemming van de leden
     . De tarieven worden m.i.v. 01-04-2023:
        - Club-leden € 35,--
        - NSKiV-leden € 25,--
        - Donateurs € 25,--
. Voor een sluitende begroting is het ook noodzakelijk de bijdrage voor de trainingen aan te passen.
      - De zomertrainingen voor 2023 zijn met ca. 5% verhoogd
      - De buiten-wintertrainingen gaan naar € 120,-- (van ca. € 3,90 naar € 5,-- per training) en Vitaal fit training gaat naar € 95,--.
      - De tarieven voor de binnentrainingen worden € 135,-- (van ca. € 4,-- naar € 5,50 per training)

Oproep PR
Wij krijgen doorlopend suggesties over bijvoorbeeld de inzet van sociale media, het aantrekken van sponsors, het aanvragen van subsidies en de oprichting van ‘Vrienden van KennemerRand’.
Stuk voor stuk interessante ideeën. Het is fijn dat enthousiast wordt meegedacht.
Wij nodigen iedereen uit niet alleen mee te denken, maar ook om mee te helpen bij de uitvoering. Kom in actie, door ook met passende en al uitgewerkte activiteiten te komen. Wij kunnen jullie inzet goed gebruiken. Na de woorden, nu de daden!

Erelidmaatschap
Voormalige bestuursleden Koen Hofman en Kees Warmerdam hebben geheel terecht het erelidmaatschap van de vereniging verkregen.
Kees blijft als vrijwilliger nog actief als ledenadministrateur en webmaster.

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur KennemerRand
Hans Hoogeveen

KennemerRand.nl - Bijgewerkt op 19-5-2024

Terug naar de inhoud