Verenigingsinfo - Website van SV KennemerRand

Logo KennemerRand
Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Verenigingsinfo

ALG. INFORMATIE▼
Lidmaatschap
Om aan onze sportactiviteiten deel te kunnen nemen moet je lid zijn van onze vereniging.

  • Lid word je door inschrijving met het online inschrijfformulier.
  • De contributie bedraagt € 30,-- per verenigingsjaar. Leden van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) krijgen € 10,-- korting.
  • Als lid ontvang je de nieuwsbrief, informatie per e-mail en uitnodigingen voor evenementen.

Gratis proeflidmaatschap
Nieuwe leden (die zich voor het eerst opgeven voor een activiteit) bieden wij een gratis proeflidmaatschap aan tot de eerstvolgende 1 april van enig jaar, dus maximaal één jaar.
Een proeflid betaalt alleen de training of de cursus.
Het proeflidmaatschap gaat per 1 april automatisch over in een vast lidmaatschap waarvoor de contributie automatisch wordt geïncasseerd.
Ook proefleden moeten, als zij hun lidmaatschap willen beëindigen, opzeggen voor 1 april.

Donateurschap
Uitgesport en toch bij de vereniging willen horen?
Meld je dan aan als donateur via het inschrijfformulier voor de zomer- of winteractiviteiten.
Het donateurschap kost € 20,-- per verenigingsjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men vóór 1 april bij de ledenadministratie opzegt.
Als donateur ontvang je de nieuwsbrief, informatie per e-mail en uitnodigingen voor evenementen.

Incasso jaarcontributie
Eind april vindt de automatische incasso plaats van de jaarcontributie van de opgegeven bankrekening.

Opzegging van (proef)lidmaatschap of donateurschap
Opzegging dient te geschieden vóór 1 april schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministrateur: Kees Warmerdam, Meiendel 2, 2036 HP Haarlem of ledenadministratie@kennemerrand.nl.

Aanvraag informatie of proefles
Informatie over trainingen en cursussen: Kees Warmerdam, tel. 0235332645 of ledenadministratie@kennemerrand.nl
Voor het aanvragen van algemene informatie klik hier.
Voor het aanvragen van een gratis proefles klik hier.

Gegevens vereniging
Secretaris:
Rieteke van Zalen
Beethovenlaan 20
2102 EV  Heemstede
Penningmeester:
Koen Hofman
Jacobijnestraat 48
2011 TH  Haarlem
Voorzitter:
Albert van Hattum
Pieter de Hooghstraat 8
2102 BZ  Heemstede
Reiscommissie:
Rieteke van Zalen
Beethovenlaan 20
2102 EV  Heemstede
Webmaster:
Kees Warmerdam
Meiendel 2
2036 HP  Haarlem
Ledenadministratie:
Kees Warmerdam
Meiendel 2
2036 HP  Haarlem

Bankrekeningnummer vereniging: NL97INGB0006884110, t.n.v. Ski Vereniging KennemerRand.


SV KennemerRand is in 1966 opgericht als afdeling van de Nederlandse Ski Vereniging (kring Haarlem). In 1996 werd de kring zelfstandig en koos voor de naam KennemerRand om daarmee aan te geven dat leden uit Kennemerland en daarbuiten (Bollenstreek en Haarlemmermeer) welkom zijn.
SV KennemerRand is aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam-Haarlem.

SV KennemerRand @2019      Bijgewerkt op 15-7-2019

Terug naar de inhoud