Info reizen - Website van SV KennemerRand

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media
Info reizen
 • Bij een minimaal aantal van 20 deelnemers gaat een reis met Royal Class busvervoer door. Bij dit aantal kunnen wij ook de opstapplaats aan de Sportparklaan in Heemstede garanderen.
 • Om het vertrek met een 'eigen bus' te garanderen, moet er extra op de arrangementsprijs een busgarantietoeslag van
  ca.
  € 80,-- p.p. betaald worden. Deze toeslag geldt voor iedereen, ook voor hen die om dringende redenen met eigen vervoer komen! Naarmate het aantal aanmeldingen de 36 nadert, wordt de toeslag naar rato afgebouwd. Voor de na aanbetaling resterende reissom, ontvangen de aanmelders (mits meer dan 20!) bericht van het in mindering te brengen bedrag op de restsom of het wordt na afloop van de reis teruggestort.
 • Er wordt gereisd met Royal Class touringcars van minimaal 36 personen. De stoelen in een Royal Class bus zijn uitgevoerd met een voetensteun, de stoelen kunnen soms iets uit elkaar geschoven, de rugleuning is verder verstelbaar en er is meer beenruimte dan bij een normale stoel.
 • Deelname is voorbehouden aan leden van SV KennemerRand en voor hen die aantoonbaar lid zijn van Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) of van een skivereniging die is aangesloten bij de NSkiV.
 • Niet leden moeten zich direct bij aanmelding inschrijven als lid bij SV KennemerRand.  Het verenigingsjaar loopt tot 1 april en wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij voor 1 april wordt opgezegd bij onze ledenadministratie e-mail: ledenadministratie@kennemerrand.nl. Hiertoe machtig je  SV KennemerRand de contributie voor het lidmaatschap automatisch af te laten schrijven van je rekening voor de volgende verenigingsjaren.
 • Eerst na ontvangst van je inschrijving en aanbetaling voor een reis ben je definitief aangemeld. Bij aanmelding heb je tevens de verplichting op je genomen om de aanbetaling uiterlijk binnen een week na je inschrijving te voldoen. Het restant van de betaling dient plaats te vinden binnen 2 weken na ontvangst van ons e-mailbericht ca. 8 weken voorafgaande aan elke reis.
 • Reservering en toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst van je aanmelding en ontvangst aanbetaling!
 • (Aan)betalingen dienen overgemaakt te worden aan reisorganisatie Interlodge. Nadere informatie wordt verstrekt door de reiscommissie van SV KennemerRand.
 • Het aantal beschikbare eenpersoonskamers is beperkt.
 • Online aanmeldingsformulieren (met automatische verzending naar de reiscommissie) en de skivoorwaarden kun je vinden op de website van de SV KennemerRand www.kennemerrand.nl.

SV KennemerRand bemiddelt enkel tussen de deelnemers en de reisorganisatie. Deelnemers gaan een overeenkomst aan met de reisorganisatie. De reizen worden namens de deelnemers geboekt bij de reisorganisatie Interlodge, lid van de SGR (lidnummer 2633) en de ANVR (lidnummer 3735) en van het Calamiteitenfonds. Naast de voorwaarden van deze reisorganisatie zijn ook de ANVR Reisvoorwaarden en de  garantieregeling van het SGR van toepassing op onze reizen. SV KennemerRand zal derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor geleden schade in de ruimste zin van het woord.

SV KennemerRand - Bijgewerkt op 4-7-2020

Terug naar de inhoud