De zomertrainingen voorlopig opgeschort - Website van SV KennemerRand

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media
Nieuws en mededelingen

De zomertrainingen voorlopig opgeschort

Tot onze grote spijt en ondanks bijna 100 inschrijvingen mogen we en kunnen we de zomertrainingen nog niet herstarten.
Net als jullie, wilden wij heel graag weer starten met de trainingen in kleine groepjes van 2x4, maar helaas is dat nu toch echt nog niet mogelijk.
In de persconferentie van 23 maart is door het kabinet meegedeeld dat de coronamaatregelen alleen versoepeld worden voor buitensportaccom-modaties en dus niet voor sporten in natuurgebieden.
In het algemeen blijven de activiteiten beperkt tot 2 personen.
Deze maatregelen worden verlengd tot tenminste 13 april.
In de ruim 30 jaar dat we als KennemerRand in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) trainen, hebben wij als vereniging een goede relatie met AWD-beheer opgebouwd.
De beheerder van AWD heeft ondanks deze goede relatie, ook ons als sportvereniging met en streepje voor, toch geen toestemming kunnen verlenen tot herstart van de trainingen.
We hebben in goed overleg met de trainers besloten om de voorgenomen start van de zomertrainingen voorlopig uit te stellen.
Eind april, of zoveel later als de overheid en de AWD ons het wel weer mogelijk maken te trainen, volgt een nieuwe inschrijfronde voor de trainingen.
De trainingen zullen dan, waarschijnlijk nog op een aangepaste manier, binnen de dan geldende regels en mogelijkheden worden gegeven.

met sportieve groeten
Klaas Wind, namens het bestuur van SV KennemerRand

SV KennemerRand - Bijgewerkt op 9-6-2021

Terug naar de inhoud